Obsah

Zápisnice

Rok 2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 27.7.2023 Stiahnuté: 9x | 24.08.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2023 Stiahnuté: 13x | 24.07.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2023 Stiahnuté: 26x | 12.05.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.2.2023 Stiahnuté: 27x | 26.04.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 9.1.2023 Stiahnuté: 27x | 26.04.2023

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 47x | 10.01.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa31.5.2022 Stiahnuté: 38x | 10.01.2023

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 25.07.2022 Stiahnuté: 71x | 15.08.2022

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 92x | 25.03.2022

Rok 2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 09.12.2021 Stiahnuté: 83x | 25.03.2022

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 28.06.2021 Stiahnuté: 114x | 27.09.2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 30.08.2021 Stiahnuté: 111x | 27.09.2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 126x | 22.06.2021

Rok 2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 14.12.2020 Stiahnuté: 182x | 12.01.2021

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 12.10.2020 Stiahnuté: 203x | 04.11.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 28.09.2020 Stiahnuté: 196x | 07.10.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 13.08.2020 Stiahnuté: 164x | 07.10.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 26.06.2020 Stiahnuté: 204x | 07.10.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 07.04.2020 Stiahnuté: 275x | 30.04.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 09.03.2020 Stiahnuté: 241x | 02.04.2020

Stránka