Obsah

Zápisnice

Rok 2024

Zápisnica OZ zo dňa 27.6.2024 Stiahnuté: 3x | 10.07.2024

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 23.4.2024 Stiahnuté: 22x | 20.05.2024

Zápisnica OZ zo dňa 15.2.2024 Stiahnuté: 23x | 23.04.2024

Rok 2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 14.12.2023 Stiahnuté: 35x | 19.01.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.11.2023 Stiahnuté: 43x | 07.12.2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 19.10.2023 Stiahnuté: 56x | 09.11.2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 27.7.2023 Stiahnuté: 72x | 24.08.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2023 Stiahnuté: 59x | 24.07.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2023 Stiahnuté: 73x | 12.05.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.2.2023 Stiahnuté: 77x | 26.04.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 9.1.2023 Stiahnuté: 74x | 26.04.2023

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 97x | 10.01.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa31.5.2022 Stiahnuté: 85x | 10.01.2023

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 25.07.2022 Stiahnuté: 119x | 15.08.2022

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 145x | 25.03.2022

Rok 2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 09.12.2021 Stiahnuté: 131x | 25.03.2022

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 28.06.2021 Stiahnuté: 164x | 27.09.2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 30.08.2021 Stiahnuté: 165x | 27.09.2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 177x | 22.06.2021

Rok 2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 14.12.2020 Stiahnuté: 272x | 12.01.2021

Stránka