Obsah

Zápisnice

Rok 2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 14.12.2023 Stiahnuté: 8x | 19.01.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.11.2023 Stiahnuté: 18x | 07.12.2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 19.10.2023 Stiahnuté: 30x | 09.11.2023

Zápisnica z uznesenia OZ zo dňa 27.7.2023 Stiahnuté: 45x | 24.08.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.6.2023 Stiahnuté: 38x | 24.07.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2023 Stiahnuté: 48x | 12.05.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 7.2.2023 Stiahnuté: 49x | 26.04.2023

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 9.1.2023 Stiahnuté: 51x | 26.04.2023

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.11.2022 Stiahnuté: 70x | 10.01.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa31.5.2022 Stiahnuté: 58x | 10.01.2023

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 25.07.2022 Stiahnuté: 94x | 15.08.2022

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 14.03.2022 Stiahnuté: 116x | 25.03.2022

Rok 2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 09.12.2021 Stiahnuté: 107x | 25.03.2022

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 28.06.2021 Stiahnuté: 136x | 27.09.2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 30.08.2021 Stiahnuté: 134x | 27.09.2021

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 15.03.2021 Stiahnuté: 147x | 22.06.2021

Rok 2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 14.12.2020 Stiahnuté: 219x | 12.01.2021

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 12.10.2020 Stiahnuté: 232x | 04.11.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 28.09.2020 Stiahnuté: 217x | 07.10.2020

Zápisnica a uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Holiša konaného dňa 13.08.2020 Stiahnuté: 185x | 07.10.2020

Stránka