Obsah

História školstva

 

Prvými učiteľmi boli kňazi vedľa farnosti. Známy je farár - učiteľ Ján z polovice 16. storočia. Počiatky rímskokatolíckej školy siahajú do roku 1740. V roku 1772 sa pri súpise škôl uvádza, že učiteľ má málo žiakov a učí len čítanie. V roku 1785 bolo v obci 83 detí od 1 do 12 rokov. Učiteľ - kántor, Jozef Nagy sa spomína v roku 1844, ktorý bol aj vedúcim učiteľskej knižnice vo Fiľakove.

  12

Nová budova rímskokatolíckej školy bola postavená v roku 1871. Školské budovy (obecné) sa v Holiši stavali v roku 1927, 1936 a prístavba v roku 1961. Na škole s vyučovacím jazykom maďarským sa vystriedalo niekoľko riaditeľov školy. V školskom roku 1984/85 mala základná škola s vyučovacím jazykom maďarským jednu triedu s 20 žiakmi.

3 4

Na základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským pôsobil v roku 1946 riaditeľ školy Pavel Stano. Neskôr sa tu vystriedali ďalší riaditelia školy. V rokoch 1950 - 1981 tu pôsobil ako riaditeľ školy Július Antal, vtedy bola škola integrovaná.

5 6

Nová budova materskej škôlky bola daná do užívania v roku 1991. Bola postavená svojpomocne v akcii „Z“. Jej kapacita je 60 detí. Pre nízky počet detí bola v budove umiestnená aj základná škola a miestny národný výbor, ktorého súčasťou je aj sobášna sieň.

7