Obsah

Starosta

 

Všeobecné údaje a kontakty

Zákonné postavenie starostu

Životopis

Majetkové priznanie - Starosta

Zamestnávateľ: OBEC HOLIŠA

sídlo: Holiša č. 61, 985 57  Holiša

IČO: 00316105

v zastúpení : Adrián Zsélyi