Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

 

1Pri súpise hasiacich prostriedkov v máji roku 1776 spísali v Holiši 30 rebríkov, 2 háky, 30 motýk, 20 vedier a 30 faklí (lampášov). Obec vtedy nemala striekačku. V roku 1854 polovica obce vyhorela. Štatistika o uhorských hasičských spolkoch sa v roku 1903 v okrese Fiľakovo pod č. 7 uvádza tzv. povinné hasičstvo v Holiši. Pri pričlenení Holiše k Maďarsku v roku 1939 hasičský zbor bol reorganizovaný ako Önkéntes tüzozoltó testület (OTT) Ipolygalsa, pôvodne založené v roku 1927, registrované 14. apríla 1939. Zbor mal 21 hasičov. Nové stanovy boli schválené 11. marca 1940. Po vzniku okresu Fiľakovo (1951) sa vytvorili hasičské dozorné obvody. V roku 1966 na obvodnom kole, ktoré sa konalo v Bulharoch vyhrali požiarnici z Holiše súťaž a za odmenu im bola odovzdaná motorová striekačka DS 16. Požiarnici obce dosahovali pekné výsledky a za dobrú prácu boli odmenení v roku 1982, 1983 s putovnou zástavou s názvom „Putovné vlajky, víťazná ZO ZPO v okrsku“.

V roku 1993 sa založilo ženské a dorastenecké mužstvo ako ja chlapčenské dorastenecké mužstvo. Na tomto má veľkú zásluhu vtedajší výbor PO, ako aj predseda p. Karol Csonka. Požiarne mužstvá dosiahli pekné výsledky na obvodných kolách súťaži požiarnych družstiev. Získali diplom za účasť dorastencov v Lučenci 23. mája 1992 3. miesto dorastu v Lučenci 13. mája 1995 2. miesto žien v Ratke 14. mája 1995 3. miesto žien na obvodovom kole v Ratke 19. mája 1996 Muži získali 5. miesto na obvodovom kole 25. mája 1990 vo Vidinej.