Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Kompetencie Obecného zastupiteľstva určuje §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.