Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

logoarchív zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr obce Holiša:
http://www.rzof.sk/holisa 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.03.2024

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve BOZP

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve

78,00 EUR

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

Ing.Milan Hric, Alexandra Wagnera 38/2515, 984 01 Lučenec

15.02.2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

809/2023

167 316,24 EUR

Obec Holiša

Úrad vlády SR

01.12.2023

Zmluva o Municipálnom úvere

25/030/23

89 718,00 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

09.10.2023

Kúpna zmluva

5/2023

94 440,00 EUR

NGAL, s.r.o., 139, 98557 Holiša

Obec Holiša

20.06.2023

Mandátna zmluva

4/2023

1 991,66 EUR

Obec Holiša

SMARTIM, s.r.o., Ulica Dr. Vodu 395/20, 98401 Lučenec

01.06.2023

Zmluva

3/2023

90 920,02 EUR

Obec Holiša

Slovenská agentúra ŽP

13.03.2023

Zmluva o príjme a čistení splašk. odpad. vôd na ČOV

2/2023

1,00 EUR

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

HALDOP, s.r.o., Mašková 60, 98511 Halič

12.01.2023

Kúpna zmluva 01/2023

01/2023

1,00 EUR

Ing. Karol Ferencz

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

29.07.2022

Zmluva o dielo

0806/2022

270 960,00 EUR

COSTRUO, Parný mlyn 5142, 98401 Lučenec

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

09.06.2022

Zmluva o poskytnutí služieb

08/2022

340,00 EUR

Nikoleta Šimocá

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

09.06.2022

Zmluva o účinkovaní

07/2022

700,00 EUR

Hudobná skupina DYNAMIC

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

09.06.2022

Zmluva o poskytnutí služieb

06/2022

500,00 EUR

OZ PRO GALSAA

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

09.06.2022

Zmluva o reklame

05/2022

150,00 EUR

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

MEPOS, 292, 98401 Lučenec

06.06.2022

Zmluva o reklame

04/2022

500,00 EUR

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica

06.06.2022

Zmluva o sponzorstve

03/2022

100,00 EUR

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12/A, 986 01 Fiľakovo

06.06.2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

02/2022

186,00 EUR

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

THORMA Výroba s.r.o.

26.04.2022

Zmluva o dielo

1/2022

28 800,00 EUR s DPH

CS-PROJEKT s.r.o.

Obec Holiša, 61, 98557 Holiša

30.09.2021

Dodatok č1 k ZoD č. 210217 zo dňa 17.2.2021

210217/1

Neuvedené

Peter Horník, spol. s r. o., Majunkeho 4867/17, 05801 Poprad

Obec Holiša

13.07.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

40/2021/ŽoNP

4 800,00 EUR

Obec Holiša

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica

03.05.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/2021/ZoNFP

06/2021

5 880,00 EUR

Obec Holiša

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica

17.02.2021

Zmluva o dielo č. 210217

05/2021

124 286,36 EUR

Peter Horník, spol. s r. o., Majunkeho 4867/17, 05801 Poprad

Obec Holiša

04.02.2021

Municipálny úver - Univerál.

04/2021

45 000,00 EUR

Obec Holiša

Prima banka Slovensko

21.01.2021

Zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

03/2021

10,00 EUR

Martin Hromek – MH Marketing

Obec Holiša

07.01.2021

Mandátna zmluva

02/2021

360,00 EUR

LEDAS, s. r. o., Trnavská 70, 82102 Bratislava

Obec Holiša

04.01.2021

Zmluva o grantovom účte

01/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Holiša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: