Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

logoarchív zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr obce Holiša:
http://www.rzof.sk/holisa 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.07.2018

Zmluva o grantovom účte

01/2018

nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Holiša

11.07.2018

Mandátna zmluva

02/2018

200,00 EUR dvesto

Ing. Želmíra Kolimárová

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

03/2018

150,00 EUR stopäťdesiať

Peter Silváš

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

04/2018

100,00 EUR sto

Milan Gabera

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

05/2018

20,00 EUR Dvadsať

Karolina Bastiova

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

08/2018

600,00 EUR šesťsto

FZ Jánošík pri DMS Fiľakovo

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

09/2018

50,00 EUR päťdesiat

Priatelia FS a DFS Jánošík

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

06/2018

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Július Kalčo

Obec Holiša

06.09.2018

Zmluva o účinkovaní

07/2018

380,00 EUR tristoosemdesiat

Július Kalčo

Obec Holiša

14.09.2018

Zmluva o Minicipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/017/18

10/2018

90 432,86 EUR deväťdesiattisicštyristotridsaťdva eur a osemdesiatšerť centov

Prima banka Slovensko

Obec Holiša

17.09.2018

Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 25/024/07, Dodatok č.2

11/2018

nula

Prima banka Slovensko

Obec Holiša

12.12.2018

Kúpno-predajná zmluva

12/2018

700,00 EUR

Henrieta Babicová

Obec Holiša

21.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/167/2018

13/2018

31 140,00 EUR

Obec Holiša

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

10.01.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

1/2019

3 000,00 EUR

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica

Obec Holiša

10.01.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2019

3 000,00 EUR

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica

Obec Holiša

10.01.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

3/2019

3 000,00 EUR

INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 97405 Banská Bystrica

Obec Holiša

01.02.2019

Zmluva o bežnom účte

4/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Holiša

07.02.2019

Zmluva o Municipačnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/017/18 Dodatok č.1

5/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Holiša

14.02.2019

Zmluva na projekt stavby "Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Holiša

6/2019

1 950,00 EUR

Ing. Paulina Starčoková

Obec Holiša

13.03.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

7/2019

3 399,00 EUR

Mgr. Pavol Kalmár

Obec Holiša

09.04.2019

Zmluva o dielo číslo 0042018

8/2019

30 292,63 EUR

Obec Holiša

NGAL, s.r.o., 139, 98557 Holiša

09.04.2019

Zmluva o dielo číslo 0062018

9/2019

15 007,20 EUR

Obec Holiša

NGAL, s.r.o., 139, 98557 Holiša

03.05.2019

Zmluva o dielo č. 201811005

10/2019

8 547,78 EUR

Obec Holiša

ENERCOM s.r.o.

01.09.2017

Zmluva o dielo č.04072017

5/2017

94 800,00 EUR

KOLEK, Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec

Obec Holiša

11.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb + dodatok č.1

6/2017

725,00 EUR

PROMOST-PRO s.r.o.

Obec Holiša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: