Obsah

História športu v skratke

 

Počas I. ČSR sa futbal v obci hral len živelne. V archívnych dokumentoch sa nenašli úradne schválené stanovy futbalového klubu. Prvé zmienky o spolku SOKOL Holiša nachádzame v roku 1948. Po vytvorení okresu Fiľakovo (1951 – 1960) SOKOL Holišu nachádzame v okresnej súťaži, kde hralo 16 mužstiev. Po reorganizácii okresu bol futbalový klub zaradený od okresu Lučenec, kde v roku 1960 bolo celkom 99 Telovýchovných jednôt. V roku 1963 hrala Holiša futbal v okresnej súťaži IV. triedy. V roku 1964 sa v Panických Dravciach uskutočnil futbalový turnaj, kde mužstvo Holiše vyhralo pohár s názvom IPOLYGALSI LEVENTE SPORTSZAKOSZTÁLYA 1941. Pohár sa do Holiše vrátil po 23 rokoch. V roku 1983 hrala Holiša v okresnej súťaži III. triedy skupiny B. 16. mája 1984 sa v Lučenci odohral prvý úradný ženský futbal na ihrisku Opatovej Reštaurácie - Jednota SD Lučenec.

Neskoršie tu hrali aj hráčky z Holiše. Súťaže sa začali v orku 1988 v Lučenci, potom pod hlavičkou Družstevník Holiša istý čas hrali aj na ihrisku vo Fiľakovských Kľačanoch. Družstevník Holiša sa v roku 1990 zúčastnil I. Slovenskej národnej futbalovej ligy žien (SNFL). Neskôr došlo k preregistrovaniu Družstevníka Holiša na Fabilukon Lučenec. Po dlhšej prestávke, dňa 17. júla 1994 sa založila Telovýchovná jednota. Farby mužstva sú modro - biele. Mužstvo bolo zaradené do III. triedy okresnej súťaže Lučenec.