Obsah

História obce

Obec HolišaObec vznikla zo staršieho osídlenia, ako o tom svedčia i archeologické nálezy z mladšej doby kamennej, z eneolitu. Ide o črepový materiál z neskúmaného sídliska bukovohorskej kultúry, sídlisko polinskej kultúry zo strednej a mladšej doby kamennej a dvojramenného bronzového sekeromlatu s kotúčovitým tylom, ktorý slúžil ako symbol moci a odznak náčelníkov. Z Holiše sa uvádza Rímsko - barbarské žiarové pohrebisko. Tento hrob je zatiaľ jediný známy z Poiplia. Z etymologického výkladu Galsa - Holiša. Slovo Golsa je známe už z roku 1213, je staroslovanského pôvodu. Rod Galšovcov vlastnil Holišu už v roku 1275.

Aktuality

23.04.2015

Zumba

Už aj u nás je Zumba fitness: Konečne cvičenie, ktoré si zamilujete

Detail