Výzva na predkladanie ponúk

Výzva
na predkladanie ponúk

podľa paragrafu 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

Názov zakázky:
Rekonštrukcia budovy na kultúrne, spoločenské a športové využitie, Holiša

Predpokladaná hodnota zakázky:
149711,64 EUR bez DPH

Výzva_Holiša.pdf (947 kB)
Príloha_c.1.rar (5603 kB)

 

Výberové konanie

Obecný úrad Holiša, 985 57  Holiša č.61

vyhlasuje výberové konanie na

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Holiša.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26. apríla 2016. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady, výberové kritéria a popis práce TU.

 

 

Charitatívny predaj šatstva

Vážení občania,

Dňa 27.5.2015 (zajtra) od 11:00 do 15:00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome v obci Holiša Charitatívny predaj šatstva za symbolické ceny. Výťažok bude použitý v prospech detí v obci Holiša.

Všetci sú vítaní!

 

Výzva pre občanov

Vážení občania,

Ako ste si možno všimli, v priestoroch bývalej škôlky pri pošte finišuje rekonštrukcia. Tieto priestory chceme pripraviť pre Vás, na vytvorenie Spoločenského domu, aby ste mali možnosť sa vo voľnom čase stretať prípadne usporiadať menšie rodinné oslavy. Do týchto priestorov bude presťahovaná aj knižnica, plánujeme zabezpečiť aj dennú tlač, televízor, spoločenské hry takže si v príjemnom prostredí budete môcť aj niečo prečítať, alebo pozrieť spoločne televízor či príjemne sa porozprávať.

Dúfam, že sa tam budeme schádzať v hojnom počte.

 

Využívam túto príležitosť aby som Vás vyzval, že ak máte doma nejaký nábytok čo nepotrebujete, či už stolíky, garniže, skrinky, obrusy, závesy, záclony, skrine, spoločenské hry, či šach, alebo čokoľvek čo by sa nám mohlo hodiť, radi ich uvítame ako Váš príspevok do zariadenia Spoločenského domu.

 

Ďakujem

 

Starosta obce Holiša

Karol Ferencz

 

Zumba

Už aj u nás je Zumba fitness:
Konečne cvičenie, ktoré si zamilujete

Azda niet cvičenia, ktoré by ovládlo svet v ostatných rokoch viac než práve Zumba. Zábavné, a efektívne cvičenie zbavuje tuku, nadopuje vás energiou a endorfínmi a okrem toho, že sa zabavíte, krásne si spevníte postavu.

Objavená náhodou
Zumbu „objavil“ slávny kolumbijský tanečník a choreograf Alberto Beto Peréz, ktorý spolupracoval aj so Shakirou. V jeden deň si zabudol priniesť na hodinu CD s aerobikovou hudbou, a tak pustil žiakom jediné CD, aké mal v aute – s latinskoamerickou hudbou. Musel teda zaexperimentovať, a tak mu napadlo spojiť prvky aerobiku s latinskoamerickými tancami. Výsledkom boli žiaci nadšení. Takto sa zrodila Zumba.

Pomocou Zumby sa tuk spaľuje veľmi rýchlo. Zapájate boky, zadok, ruky aj brucho a za jednu hodinu spálite približne 800 kalórií. Medzi najpoužívanejšie štýly patrí salsa, merengue, cumbia, reggaeton, samba a flamenco. Nájdete v nej však aj prvky hip hopu, brušných tancov či rokenrolu.

Vďaka nej sa teda nielen naučíte kroky rôznych tanečných štýlov a zbavíte sa nejakého toho kila navyše, ale zároveň si precvičíte kardiovaskulárny systém a naštartujete spomalený metabolizmus. Okrem toho má tento tanec blahodarné účinky na psychiku, odbúravá stres a zlepšuje náladu, všetko zábavnou formou.

A teraz môžete Zumbu cvičiť aj u nás – každý utorok od 18:00hod v kultúrnom dome v Holiši.
Všetci sú srdečne vítaní.

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.(4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky materskej školy v obci Holiša

Obec Holiša vyhlasuje v zmysle §3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľku Materskej školy, Holiša č. 61 s predpokladaným nástupom od 01.01.2015.

Čítať ďalej...

 

Voľné pracovné miesto pre učiteľa v obci Holiša

Zamestnávateľ:
Názov: Obecný úrad Holiša Obec Holiša
Adresa: 985 57 Holiša 61
Kontakty: 047/439 42 22, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kategória zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie - ZŠ s VJS

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • motivačný list,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky: nástup od 01.09.2014

 

Voľba hlavného kontrolóra Obce Holiša

Obecné zastupiteľstvo v Holiši uznesením č. 21/2014 zo dňa 26.06. 2014, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Holiša a určuje deň konania voľby na 21.08.2014 o 18.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Holiši.

Čítať ďalej...

 

Zverejnené dokumenty

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Programové obdobie 2014-2020 (PDF, 2,5 MB)


Výročné správy

Výročná správa Obce Holiša za rok 2015 (PDF, 123 kB)

Výročná správa Obce Holiša za rok 2014 (PDF, 175 kB)

Výročná správa Obce Holiša za rok 2013 (PDF, 167 kB)

Výročná správa Obce Holiša za rok 2012 (PDF, 923 kB)

Výročná správa Obce Holiša za rok 2011 (PDF, 395 kB)


Záverečné účty

Záverečný účet Obce Holiša za rok 2015 (PDF, 92 kB)

Záverečný účet Obce Holiša za rok 2014 (PDF, 91 kB)

Záverečný účet Obce Holiša za rok 2013 (PDF, 86 kB)

Záverečný účet Obce Holiša za rok 2012 (PDF, 201 kB)

Záverečný účet Obce Holiša za rok 2011 (PDF, 368 kB)


Stanoviská hlavného kontrolóra

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Holiša za rok 2014 (PDF, 38 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Holiša za rok 2013 (PDF, 36 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Holiša za rok 2011 (PDF, 87 kB)


Finančný rozpočet

Finančný rozpočet 2014 a návrh finančného rozpočtu na roky 2015, 2016 (PDF, 90 kB)


Ostatné

Organizačný poriadok Obecného úradu v Holiši (PDF, 72 kB)

Pracovný poriadok Obce Holiša (PDF, 53 kB)

Štatút Obce Holiša (PDF, 518 kB)

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:30
Streda 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:30
Piatok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Kontakty

Obec Holiša
Holiša č. 61
985 57 Holiša

email: info@ocuholisa.sk,
starosta@ocuholisa.sk
telefón: +421-(0)47-4394222

Napíšte nám
Vyhľadávanie
Odvoz odpadu
Telefónne čísla
Doprava
Kto je online
Máme online 2 hostí