Obsah

Holiša, rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – odstránenie havarijného stavu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo financie na podporu realizácie projektu zameraného na tento účel s názvom „Holiša, rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – odstránenie havarijného stavu“ z rozpočtovej kapitoly MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Poskytnutá dotácia je určená na úhradu výdavkov na statické zabezpečenie objektu. Práce pozostávajú z injektáže chemických kotiev určených na fixáciu základov a stabilizáciu okolitého podložia, ako aj z následného zabezpečenia celistvosti a stability nadzemných murív.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Holiši – história a projekt rekonštrukcie podrobnejšie na:
obec-2/kulturne-pamiatky/


Vytvorené: 11. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2020 08:59
Autor: Správce Webu