Obsah

Materská škola

Obec Holiša je zriaďovateľom:
Materská škola Holiša
Holiša č. 61
 
tel.: 047-4394217
 

Bc. Alžbeta Jekkelová   -   riaditeľka MŠ
Zuzana Petiková            -   učiteľka MŠ
Katarína Gondová         -   upratovačka - školníčka MŠ