Obsah

Materská škola

Obec Holiša je zriaďovateľom:
Materská škola Holiša
Holiša č. 61
 
tel.: 047-4394217
 

Bc.Andrea Kunová        -   učiteľka MŠ


Nikoleta Šimová            -   učiteľka MŠ-poverená riadením 

 

Tímea Pálová                -   pedagogický asistent


Angelika Čonková         -   upratovačka - školníčka MŠ