Obsah

Obecný úrad

Pracovníci obecného úradu

 

Henrieta Babicová
ekonómka obce
 
Iveta Makovinyiová
referentka obecného úradu
 
Mgr. Alica Pisárová
terénny sociálny pracovník
 
Judita Dohonyiová
asistent terénneho sociálneho pracovníka
 
Zsolt Nagy
údržbár