Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov / Önkormányzati választások és a önkormányzati régiók testületébe

1

Vyvesené: 5. 8. 2022

Dátum zvesenia: 1. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť