Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov / Választások az önkormányzati régiók testületébe

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť