Obsah

Späť

Referendum dňa 21.01.2023 / Referendum 2023.január 21.-én

Referendum dňa 21.01.2023

Mailová adresa Obce Holiša na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je :

info@ocuholisa.sk

 

 

 

Referendum 2023.január 21.-én

A galsiközségháza email címe, amelyre a ellehetküldeniazértesítést a delegálttagokraéspóttagokraa választásikomisszióba :

info@ocuholisa.sk

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť