Obsah

Späť

Dotazník k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Holiša

Od štvrtého štvrťroku 2021 obec Holiša spolu so tímom kolegov začala aktívne pracovať na príprave nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Holiša. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Holiša   je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje predstavu o budúcnosti spolu s aktivitami/činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Ide o náročný proces tvorby novej rozvojovej stratégie obce na obdobie deviatich  rokov 2022 – 2031, ktorý zahŕňa vyhodnotenie doterajšieho rozvoja obce, identifikovanie jeho silných a slabých stránok a tvorbu novej vízie a zámerov rozvoja. Mimo iného, vypracovanie uvedeného dokumentu je zároveň základným predpokladom pre čerpanie prostriedkov v rámci operačných programoch Európskej Únie.

Rozvojový dokument bude tvorený participatívne, za účasti občanov, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a ostatných subjektov, ktoré majú záujem aktívne prispieť k jeho tvorbe a podieľať sa na jeho realizácii.

                                  ------------------------------------------------------------------

Zapojenie obyvateľov a podnikateľov do prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

V tejto súvislosti by sme chceli počuť Vaše názory, nápady a pripomienky.

V prípade Vášho záujmu zapojiť sa do tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Holiša, prosíme o vyplnenie dotazníka na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1Uo9h1a-rMqFsdgsfwco8h7LPkpD24-5KTYMgAW9uBlc/edit

Vyvesené: 28. 3. 2022

Dátum zvesenia: 13. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť