Obsah

Dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

 

PHSR

PHSR na roky 2021-2027 Stiahnuté: 7x | 20.12.2022

Programové obdobie 2014-2020 (PDF, 2,5 MB) Stiahnuté: 446x | 11.02.2018

Stránka

  • 1