Obsah

Kultúra

 

Rímskokatolícky čítací krúžok a spevokol“ bol v Holiši založený v roku 1895 s cieľom vzdelávania ľudu obrábajúceho pôdu. Spevokol mal bohatú činnosť, napr. 7. júna 1930 sa zúčastnil na fakľovom pochode v Lučenci. 8. a 9. júna vystúpili na Krajinských oslavách piesní z príležitosti 70. výročia zloženia Spevokolu v Lučenci. V programe mala obec Holiša „Zmes maďarských piesní“. Dvadsaťpäť člennému spevokolu z Holiše dirigoval zbormajster Zoltán Riszner.

  kul1kul2

Z chýrnych rómskych muzikantov z Holiše treba spomenúť Bélu Berkésa, hral vo Vysokých Tatrách a inde, kde zožal veľké úspechy svojou virtuóznou hrou.

  kul3kul4

V roku 1903 už účinkovala dychová kapela pod vedením Alexandra Magyara. V obci malo už veľkú tradíciu účinkovanie ochotníckeho divadla a už v roku 1934 naštudovali divadelnú hru Vörös haju.

  kul5kul6