Obsah

Otvorený list starostu obecnému zastupiteľstvu.

Typ: ostatné
Žiadosť o zníženie starostovského platu na zákonné minimum v období trvania mimoriadnej situácie.

 

Vážené obecné zastupiteľstvo.

            Pri prijímaní rozpočtu na rok 2020 nám všetkým bolo zrejmé, že kvôli nami nespôsobenému zvyšovaniu výdavkoch samosprávy bude pre obec tento rok finančne veľmi náročný. Uvedomujúc si dôležitosť prijatia preventívnych opatrení a správnosti začínať od seba mi, na môj návrh, obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.12.2019, uznesením č. 27/2019 schválilo zníženie navýšenia platu z 30% na 20 % s účinnosťou od 1.1.2020.

            Rozhodnutím ministra životného prostredia z 4.3.2020 nám bola schválená dotácia na dostavbu vodovodu v obci vo výške 627 772,00 EUR, čo je určite dobrá správa a veľký progres v ďalšom rozvoji obce, ale prináša so sebou rozpočtovo neplánované výdavky zo strany obce vo výške 33 040,64 EUR z vlastných zdrojov ako 5% spoluúčasť na financovaní diela.  Kvôli enormnej dôležitosti tohto projektu pre našu obec, je nevyhnutné tieto zdroje zabezpečiť.

            Mimoriadna epidemiologická situácia vyvolaná šírením koronavírusu prerastá v posledných dňoch do ekonomickej krízy, ktorá bude mať s veľkou pravdepodobnosť vážny dopad aj na hospodárenie samospráv z dôvodu predpokladaného zníženia príjmu z podielovej dane. Celkový ekonomický dopad je v tejto chvíli ťažko odhadnúť. Isté však je, že v prípade poklesu príjmov bude musieť obec pristúpiť k okresaniu výdavkovej časti rozpočtu.

            Uvedomujúc si vážnosť situácie som sa, vážené obecné zastupiteľstvo, rozhodol ísť príkladom a zrieknuť sa aj zostávajúceho 20% navýšenia svojho starostovského platu a na obdobie trvania mimoriadnej situácie poberať len zákonom určený minimálny plat starostu. Žiadam Vás preto o prijatie nového uznesenia o plate starostu v čo najkratšom čase. Týmto aktom spoločne odštartujeme prípravu krízového rozpočtu obce Holiša na rok 2020 a verím že aj vďaka tomuto kroku splníme všetky rozvojové plány pre tento rok.

dokument na stiahnutie TU


Prílohy

Vytvorené: 1. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2020 16:47
Autor: Správce Webu