Obsah

Základná škola a školská družina

Obec Holiša je zriaďovateľom :
 
Základná škola  -  Alapiskola Holiša ,  Školský klub detí Holiša
Holiša č. 61
tel.: 047-4394217,  mail:
 
Mgr. Eleonóra Fehérová      -     riaditeľka ZŠ
Mgr. Adriana Zólyomiová     -     učiteľka ZŠ
 
Henrieta Tóthová                 -     pedagogický asistent
Miriam Tóthová                    -    učiteľka vých. predmetov ZŠ, vychovávateľka v ŠKD