Obsah

Základná škola a školská družina

Obec Holiša je zriaďovateľom :
 
Základná škola  -  Alapiskola Holiša ,  Školský klub detí Holiša
Holiša č. 61
tel.: 047-4394217,  mail:
 
Mgr. Eleonóra Fehérová      -     riaditeľka ZŠ
Mgr. Adriana Zólyomiová     -     učiteľka ZŠ
Mgr. Robert Tanóczki           -     učiteľ ZŠ
Mgr. Klára Molnárová          -      asistent učiteľa ZŠ
Judita Petiková                    -      učiteľka vých. predmetov ZŠ, vychovávateľka v ŠKD