Obsah

Školská jedáleň

 
Obec Holiša je zriaďovateľom :
 
Školská jedáleň pri MŠ Holiša
Holiša č. 61
tel.: 047-4394217, 047-4394222
 
Miriam Galdíková              -     vedúca ŠJ
Beata Botošová                -     kuchárka
Miriam Dohonyiová           -    pomocná kuchárka
 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support