Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

logoarchív zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr obce Holiša:
http://www.rzof.sk/holisa 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.05.2019

01/2019

Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia kúreniaobecného úradu a materskej školy v obci Holiša s využi

2 004,00 EUR

TomMed s.r.o.

Obec Holiša

09.05.2019

02/2019

Projektová dokumentácia "Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Holiša"

3 120,00 EUR

Ing. Ján Janec - MMJ

Obec Holiša

12.06.2019

03/2019

Vypracovanie energetického auditu budovy obecného úradu a materskej školy v obci Holiša

3 048,00 EUR

ČaS ENERGO PLUS s.r.o.

Obec Holiša

12.06.2019

04/2019

Objednávka služby – spracovanie ŽoNFP Výzva z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podpor

350,00 EUR

Gemini Group s. r. o., Lamanského, 83103 Bratislava

Obec Holiša

10.05.2019

05/2019

Zabezpečenie VO na zhotoviteľa PD

360,00 EUR

LEDAS s.r.o.

Obec Holiša

31.07.2019

06/2019

PD prer projekt Výstavba/rekonštrukcia pozemných konunikácii v obci Holiša

2 400,00 EUR

Ing.arch. Ivan Siláči Phd, I & M.S., s.r.o.

Obec Holiša

15.08.2019

07/2019

Prevázdkový poriadok Vodovod Holiša

1 500,00 EUR

SPODSTAV s.r.o.

Obec Holiša

04.11.2020

01/2020

Formuláre a matričné doklady

25,85 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Holiša

04.11.2020

02/2020

Zemné práce pri hasičskej zbrojnici

1 326,00 EUR

Agro Ipeľ spol, s.r.o., 98557 Holiša

Obec Holiša

04.11.2020

03/2020

Oprava strechy kulturneho domu

4 075,48 EUR

PROXIMA s.r.o.

Obec Holiša

04.11.2020

04/2020

Kopírovací stroj

307,18 EUR

UK SERVIS - Karol Uhl

Obec Holiša

12.01.2021

01/2021

Búracie práce pri r.d. č. 37 podša cenovej ponuky.

860,00 EUR

Agro Ipeľ spol, s.r.o., 98557 Holiša

Obec Holiša

15.01.2021

02/2021

Prekrytie rigola a vytvorenie parkovacích miest pred budovou pošty v obci Holiša podľa cenovej ponuk

Neuvedené

Agro Ipeľ spol, s.r.o., 98557 Holiša

Obec Holiša

19.01.2021

03/2021

tlačovine: Potvrdenie o pobyte - bianco

30,80 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Holiša

01.02.2021

04/2021

Vypracovanie projektov na vodovodnu prípojku - pre budovy Obecného úradu a Hasičskej zbrojnice podľa

542,00 EUR

Ing. Peter Molnár

Obec Holiša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1