Obsah

Maturanti a bakalári

Typ: ostatné
Na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (FEE TUZVO) máte možnosť študovať študijný program „Environmentálny manažment“.

Maturanti a bakalári!!!!!!!!

Na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (FEE TUZVO) máte možnosť študovať študijný program „Environmentálny manažment“.
Študijný program existuje od r. 2005 (od r. 1995 pod názvom „Manažment životného prostredia“) pod gesciou jedinej katedry UNESCO na Slovensku v oblasti životného prostredia. Študijný program je určený pre študentov denného aj externého štúdia v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

Čo môžete získať?
Výučba je vedená nielen tradičnou formou, ale aj prostredníctvom špecifických aktivít Katedry UNESCO. Obsahom Vášho štúdia budú poznatky z prírodných, technických a spoločenských vied – biológia, ekológia, fyzická a socioekonomická geografia, kartografia, environmentalistika, chémia, manažment, environmentálne právo, ekonómia, informatika, GIS, štatistika a  odborný anglický alebo francúzsky jazyk.
Súčasťou štúdia sú aj práce v teréne, mapovanie a exkurzie (2 týždne v teréne v každom semestri) a možnosť spolupracovať s partnerskými univerzitami, najmä v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Bielorusku, Dánsku, Holandsku, Taliansku, Francúzsku a inde.

Kto Vás bude viesť štúdiom?
Počas bakalárskeho a  inžinierskeho štúdia Vás budú sprevádzať skúsení pedagógovia uznávaní nielen doma, ale aj v zahraničí s priamymi praktickými skúsenosťami zo širokej oblasti environmentálneho manažmentu.

Aké máte uplatnenie?
Študijný program „Environmentálny manažment” má charakter nadstavbového prierezovo – manažérskeho študijného programu.
Uplatníte sa hlavne v nasledovných činnostiach:
Riadenie starostlivosti o životné prostredie
Štátna správa a samospráva
Manažment krajiny, manažment povodí, protipovodňová ochrana
Manažérske systémy vo výrobnej sfére
Priestorové plánovanie a projektovanie v oblasti životného prostredia
Posudková a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia
Tvorba environmentálnej legislatívy a predpisov

Vzhľadom k nedávno ukončenej internacionalizácii štúdia tohto študijného programu budete pripravení pre manažérske funkcie aj na európskej úrovni (napr. Európska environmentálna agentúra v Kodani, DG Environment v Bruseli, UNESCO Paríž a pod.)

Termín podania prihlášky – do 31.3.2018 na bakalársky stupeň a do 30.6.2018 na inžiniersky stupeň. Viac informácií nájdete na http://www.tuzvo.sk/fee/ alebo na http://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/environmentalny-manazment.
Môžete sa informovať aj na  belcakova@tuzvo.sk ( aj v prípade ak ste nestihli podať prihlášku v stanovenom termine)
Prihláška na http://is.tuzvo.sk/prihlaska/


Vytvorené: 21. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2018 12:02
Autor: Správce Webu